வடிகட்டிகள்

பாத்திரங்கள்

6 பொருட்கள்

1 தயாரிப்புகளில் 6 - 6 ஐக் காட்டுகிறது
காண்க
பீத் விரல்கள் - சிறிய அளவு
கண்ணாடி பாட்டில் 250 கிராம்
ஃபெஃபோகார் கிளாஸ் கிளாஸ் 100மிலி
குட்டில்பார் லிமா சபையர் பாக்கெட்
கட்டில்ஃபார் லிமா கொரிடன் சிறியது
கட்டில்ஃபார் ஸ்பிரிங் தலையணை

சமீபத்தில் பார்த்தது