சிறிய காதல் ஜிமினி டைனமிக் புல்வெளி நாட்கள்

சேமி € 29,70
நிரப்பு

விலை:
€ 69,30 € 99
பங்கு:
கையிருப்பில்

Carpet activities with several possibilities for fun. Composed of 12 development activities, and an electronic toy with visual and auditory stimuli.
Help in development: Congnitivo and motor, language and communication.
adjustable arches to create different environments.
A honey bee with voice recorder: with lights and sounds.
Mini Mobile bee and butterfly.
Give give Racoon with noise.
Biter in the form of carrots, for the first teeth.
Cushion-shaped rabbit stomach to the down position.
A frame home so that makes mirror.
Shaped toy tree to play the "hide and seek".
Toy bee shape with a wind chime.
Toy fox with rattles.
இயந்திரத்தை கழுவவும்.

சுமாரான அனுப்பும் செலவு

நீயும் விரும்புவாய்

சமீபத்தில் பார்த்தது