ஸ்கை ரிசார்ட்டின் லெகோ சாலட்

சேமி € 5
நிரப்பு

விலை:
€ 44,99 € 49,99
பங்கு:
கையிருப்பில்

Chalet of Ski Resort.
கற்பனை செய்ய சிறகுகளை கட்ட, கற்றுக்கொள்ள மற்றும் கொடுக்க.
It includes mini-dolls Andrea and Amy with winter clothes and Luna, the dog husky.Tem a ski hut with two floors and outdoor hot tub, kitchen, living room with fireplace, dining area with table and chairs, bedroom floor top with three beds and a motorcycle neve.Os accessories include skis, wooden chest, cups, pan, cheese, croissant, board game, leaflet ski resort, cellphone, sports shooting machine, perfume bottles, food dog and mapa.O Cottage measuring over 15 cm high, 16 cm wide and 15 cm profundidade.A snowmobiling measures more than 4 cm, 11 cm long and 3 cm wide.
402 பாகங்கள்
இதற்கு ஏற்றது: 7-12

சுமாரான அனுப்பும் செலவு

நீயும் விரும்புவாய்

சமீபத்தில் பார்த்தது