வடிகட்டிகள்

மோசமான மூச்சு தடுப்பு

6 பொருட்கள்

1 தயாரிப்புகளில் 6 - 6 ஐக் காட்டுகிறது
காண்க
எல்கிடியம் சுவாச மாத்திரைகள் x12
டென்டைட் ஜீரோஸ் 15 மிலி ஸ்ப்ரே உலர் வாய்
எல்கிடியம் மூச்சு நாக்கு ஸ்கிராப்பர்
எல்கிடியம் ப்ரீத் ஓரல் ஸ்ப்ரே 15 மிலி
பெக்ஸிடன்ட் ப்ரீத் ஃப்ரெஷ் ஸ்ப்ரே 15 மிலி

சமீபத்தில் பார்த்தது