வடிகட்டிகள்

தெர்மோமீட்டர்கள்

7 பொருட்கள்

1 தயாரிப்புகளில் 7 - 7 ஐக் காட்டுகிறது
காண்க
ரோஸ்மேக்ஸ் தெர்மோமீட்டர் டெஸ்டா HA500
சேமி € 3,45
தெர்மோமீட்டர் ஆறுதலுக்கான சிக்கோ பாதுகாப்புகள் விரைவான ஆரிகுலர்
சிக்கோ ஆறுதல் விரைவு அகச்சிவப்பு வெப்பமானி
சேமி € 2,97
குளியல் வெப்பமானி நூபி
சேமி € 0,37
பாத் ஸ்நோர்கெல்களுக்கான சரோ தெர்மோமீட்டர் 0 எம் +
சேமி € 1,35
சரோ டிஜிட்டல் பாத் தெர்மோமீட்டர் 'டக்' 0 எம் +

சமீபத்தில் பார்த்தது