டோட்டிகிட்ஸ் நோர்டாஷாப்பிங்கில் அமைந்துள்ளது, ஸ்ரா டா ஹோரா நகரில் 0.241 / 47, 4460-284 கடை.

ஆபரேஷன் மணி
திங்கள் முதல் ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை நாட்கள்: 20 - 30 நிமிடங்கள்

உள்ளூர்மயமாக்கல் மற்றும் தொடர்பு 
தொலைபேசி: + 351 229 541 386 / + 351 961 043 353


மொழிப்பெயர்ப்பு: